مارکوپولو مینویسد:

" خانم های ایرانی و دخترها روی پارچه های ابریشمی سوزن دوزیهای زیبا با نقوش حیوانات ، گلها و درختان به نمونه های مختلف تعبیه میکنند. پیش بخاریها ، رولحاف، رومتکائی های دست دوخت که در منال اشراف دیده میشود از عجائب صنعت دست دوزی محسوب میگردد."

منیع: کتاب تاریخ ایران 

نویسنده: سر پرسى مولزورث سايكس


محصولات بازدیدشده

محصولی مشاهده نشده

مقایسه 0